โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชุน

( หลายโครงการรับทั่วประเทศ)

รับสมัครวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2553

สอบสัมภาษณ์ และหรือสอบวัดความรู้  28 ตุลาคม 2553

โควตาภาคเหนือ

รับสมัครวันที่ 20 - 30 กันยายน 2553

สอบ ธันวาคม 2553

 

รายละเอียดทั้งหมด   

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่