ผมคิดว่าวิชาการตลาดเป็นวิชาที่สําคัญวิชาหนึ่งและมีความจําเป็นต่อการ ดํารงชีวิต ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไร ธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่เราก็ควรมีความรู้ทางด้านการตลาดไม่มากก็น้อยเพื่อที่ เราจะไม่เสียเปรียบคนอื่นที่เขามีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพราะปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมากมาย ถ้าเรายังเป็นคนหนึ่งในสังคมที่ไม่รู้จักการตลาดเลยเราก็จะเป็นคนหนึ่งใน สังคมที่อ่อนแอโดนเอารัดเอาเปรียบได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นผมจึงมองเห็นความสําคัญของวิชาการตลาดนี้ เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยได้เข้าไปคลุกคลีกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ผมจึงมองว่ามันไม่สําคัญว่าคนเราจะมีความสามารถทางด้านใดมากกว่าแล้วคนนั้น จะประสบความสําเร็จด้านการเงิน แต่ที่จริงแล้วคนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมาย แต่พวกเขานั้นรู้จักวางแผนกลยุทธ์ต่างๆนานาที่ทําให้เขาสามารถมองการณ์ไกลหา ลู่ทางรวยได้เรื่อยๆ ซึ่งผมมองว่าประเด็นมันอยู่ที่วิชาการตลาดนี่แหละครับ

 

ทำไมเราต้องเรียนวิชาการตลาด"
ในความคิดเห็นของฉัน ฉันคิดว่าวิชาการตลาดนั้นเป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมปัจจุบันมากที เดียว เพราะการตลาดเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องเข้าใจ ต้องใช้ และต้องเจออยู่ในแต่ละวันไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเข้าใจในการตลาดมากแค่ไหนและเพียงพอหรือไม่ ฉันคิดว่าในยุคสมัยนี้ทุกคนต่างแข่งขันกันโดยนำเอาปัจจัยทางการตลาดมาเป็น ตัวโน้มน้าวใจ ใครที่มีความเข้าใจ ไหวพริบ หรือมีการวางแผนที่ดีหรือมีความรอบคอบมากกว่า ก็คงจะเป็นคนที่ได้เปรียบไป ดังนั้นในความคิดของฉัน วิชาการตลาดไม่ได้เป็นเพียงวิชาที่เราจะต้องใจแข่งขันกันเพียงแค่นั้นแต่ วิชาการตลาดก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้เรามีความคิดที่ดี รอบครอบ และไม่เสีบเปรียบ ไม่ว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ผลิต หรือผู้บริโภคก็ตาม

 

 

 

ในปัจจุบันการค้าและธุกิจเติบโตเร็วมาก ไม่มีการกีดกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เพิ่มมากขึ้นทำให้การติดต่อและการสื่อสารมีมาก ขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในเวลาปัจจุบันตอนนี้จึงกลายเป็นยุคเศรษฐกิจใหม่ ประชาชทุกคนสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ถึงการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
ยิ่ง อาชีพนักออกแบบแล้ว การตลาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้และนำมาใช้ในการทำงานจริงใน อนาคต เพราะการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องพบเจอลูกค้า และการทำให้ลูกค้าประทับใจในผลงานหรือชิ้นงานที่เรานำเสนอนั้นก็เป็นส่วน หนึ่งของการตลาดด้วยเช่นกัน เพราะในการทำงานทางด้านนี้เราจำเป็นต้องคำนึงถึง ความจำเป็น ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และในท้ายที่สุดเราก็ทำผลิตภัณฑ์นั้นๆ ออกมาตามควมต้องการ
นอกจากนี้แล้ว ความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจยังไม่เพียงพอและครอบคลุมคำว่าการตลาด ได้หมด นักออกแบบที่ดียังต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อด้วย และสิ่งที่ผู้ผลิตหรือนักการตลาดนำเสนอแก่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคจะต้องทำให้ เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค เพราะผลิตภัณฑ์นั้นต้องสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ได้ และจะต้องมีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วย ซึ่งก็คือการสร้างสัมพันธ์ทางการตลดานั่นเอง
จากที่ได้กล่าวมานี้ จะทราบได้ว่าทำไมนักออกแบบจำเป็นต้องเรียนการตลาด พราะหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว การที่จะประสบความสำเร็จนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะขาดทักษะสำคัญในการประกอบ อาชีพนักออกแบบ หากจะเปรียบเทียบคงไม่ต่างอะไรจากแม่ค้าที่ไม่รู้ราคาสินค้า ไม่รู้คุณภาพของสินค้า เช่นนั้นคุณจะขายของให้ลูกค้าได้อย่างไร ดังนั้นการเรียนการตลาดจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับนักออกแบบทุกๆ คน

04510059 -- ชนนิกานต์ สนทนา

 

 

ในความเห็นของข้าพเจ้า วิชาการตลาดเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักออกแบบ
การที่จะเป็นนักออกแบบที่ดีได้ ควรที่จะสามารถทำงานออกมาได้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ดัง นั้นการที่นักออกแบบ มีความรู้ในทางการตลาด ก็จะสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มากขึ้นรวมทั้งการตลาด ยังสอนให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น
นักออกแบบที่ดีจะต้องสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้ตรงตามโจทย์ของลูกค้ากำหนด
โดย เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบที่เป็นfreelanceด้วยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการตลาดเป็นอย่างดี เพราะไม่มีใครมาจัดการงานให้กับตัวเอง นักออกแบบจำเป็นที่จะต้องจัดการดูแลตนเองในทุกด้าน
ถ้าเป็นนักออกแบบที่ทำงานเก่ง แต่บริหาร ในด้านอื่นๆของตนเองไม่เป็น ก็คงไม่มีทางเป็นนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะ

ปิยลักษณ์ โหตรภวนนท์ 04510080

 


ทุกวันนี้ ไม่ว่าเรามองไปทางไหน ด้านใด ล้วนต้องมีการเชื่อมต่อ สื่อสารกัน ส่วนมากจะเป็นทางด้าการค้่า การบริโภค หลายๆอย่าง
การ ที่คนเราจะ คิด จะทำอะไรย่อมควรมีระเบียบแบบแผน มีหลักการ เพราะมันจะทำให้เรา ประสบความสำเร็จมีกลไกวางแผนที่ดีในการจะริเริ่ม ทำสิ่งต่างๆ หากเราคิดอยากทำอะไรก็ ทำมันคงมีความเสี่ยงสูงกว่าทำอะไรอย่างมีระบบแบบแผนเป็นแน่
วิชาการตลาดนี้ คงช่วยให้พวกเรามีความคิดที่เข้าใจสังคม มีการวางแผน มีกระบวนการคิดที่ดีมากขึ้น ในการจะทำสิ่งใด สิ่งที่สำคัญคือ พวกเราเรียนทางด้านสายการออกแบบ เราต้องเสนองาน ให้แก่ผู้บริโภค เรามักจะต้องมีโอกาสได้พบปะเจอะเจอผู้คนมากมาย เพื่อที่จะเสนอผลงานของเราให้แก่เขา การตลาดเป็นวิชาที่ทำให้เรายอมรับ มองมุมมองแห่งโลกความเป็นจริงในปัจจุบัน เราต้องยอมรับความเห็น ความตริงเพื่อก้าวตามทันโลกและสังคม วิชานี้เป็นส่วนส่งเสริมที่ดีมากในการที่เราจะเติบโต และก้าวเข้าสู่อาชีพนักออกแบบ และคงไม่แปลกที่เป้นหนึ่งในวิชาที่พวกเราควรเรียนรู้
ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดที่พวกเราจะได้จากในวิชานี้ ข้าพเจ้าเองซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อน แต่ก็คิดว่ามันจำเป้น และคงยังบอกไม่ได้มากว่าจะมีเนื้อหาทางด้านไหน แต่คงไม่เป้นไร เพราะถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเริ่มเรียนรู้และศึกษา เข้าใจอย่างจริงจัง...
น.ส.จุฑารัตน์ คงทน 04510057 ^^

ปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านธุรกิจมีให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งธุรกิจต่างๆ ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นๆ ถ้าหากรู้ถึงความต้องการโดยแท้จริง การที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นก็ทำได้ไม่ยาก
การตลาด อาจฟังดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่กับนักออกแบบ แต่ในความเป็นจริง มันเป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบควรจะต้องรู้ เพราะการออกแบบแต่ละครั้ง ก็ทำเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เราจึงต้องทำการตลาด หาวิธีต่างๆ เพื่อให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้ หาวิธีคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ความต้องการของมนุษย์...ไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการสิ่งต่างๆ ก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น การตลาดก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ เพื่อที่จะอยู่รอดในอาชีพของ "นักออกแบบ" ได้

น.ส.ศิตา สุขสนาน
0451009