เจาะลึกหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคพิเสษ สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

UniGang ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผศ. ดร. จิรดา สิงขรรัตน์ ขอบอกว่าอาจารย์ท่านนี้ไม่ธรรมดา !! จบ ตรี เคมี มหิดล จบตรีจาก เคมี จาก UMIST, Chemistry, Manchester,UK , จบ ผศ.ดร  จบ Organic chemistry จาก Cardiff University, Wales, UK ปัจจุบันอาจารย์ดูแลหลักสูตร วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 

หลักสูตร  ISC สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ม.ธรรมศาสตร์ คืออะไร
-หลักสูตรนี้จะสร้างนักวิทยศาสตร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของภาคธุรกิจ !!  น้องจะได้เรียนหลักสูตรแบบเข้มข้นเพื่อฝึกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์  และเรียนหลักสูตรของสายบริหารด้วย โดยตามหลักสูตรน้องๆจะต้องเรียน  6 วิชา  18 หน่วยกิต  Financial and Managerial Accounting , Fundamental of Process Engineering , Quality Assurance , Marketing and Entrepreneurships ,Logistics and Supply Chain Management for Industry ,Plant Management and Investment  6 วิชาถือว่าเป็นหัวใจหลักของบริหาร ถ้าเรียนกันในมหาวิทยาลัยก็คิดเป็น 1 เทอมใหญ่แล้วนะครับ 

ISC ได้มีการพูดคุยกับ  ปตท , cp , เบทาโก, ไบโอเนท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของแต่ละอุตสาหกรรม โดยทุกบริษัทมีความเห็นต้องกัน ถ้าเด็กมาทำงานกับเค้าก็จะต้องมีการฝึกอบรมด้านบริหารหารด้วย หลักสูตร ISC สามารถตอบโจทย์การผลิตนักวิทย์ที่มีความรู้ด้านบริหารและการจัดการ

คณะอาจารย์
- ธรรมศาสตร์ จัดเต็มอยู่แล้วอาจารย์ส่วนใหญ่จะจบเอก รวมถึงจะมีวิทยากรจากภายนอก ที่จะให้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และบริหารแก่นักเรียน

เรียน แค่ 18 หน่วยกิต เองมันเพียงพอที่จะฝึกและเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจหรอ !!
- ความรู้ทางบริหารไม่ได้เรียนแค่ 18 หน่วยกิต แต่ความรู้ที่จะสอนให้นักศึกษาจะถูกหลอมรวมไปกับรายวิชาของสายวิทยาศาสตร์ด้วย

ขนาดห้องเรียน
- เป็นห้องเรียนไม่เกิน 30 คนในวิชาภาคนะครับ ดังนั้นจะมีความเข้มข้น อาจารย์จะสามารถดูแลเด็กได้แบบถึงพริกถึงขิง !

แนะนำการสอบเข้า  ( ในคลิป นาทีที่ 22.40)
- ISC  ไม่มีการสอบข้อเขียนจ้า  โดยจะดูผลการเรียน คัดเลือกโดยใช้การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และจะมีโจทย์ essay ให้เขียน !! ตัวอย่าง essay เช่นคุณมองว่าอีก 5 ปีถ้าคุณมีความรู้ ที่ได้จาก ISC แล้วคุณจะนำไปทำอะไร !! ( ยากมากเลยครับอาจารย์)

มีหลายสถาบันที่สอนวิทยศาสตร์  นานาชาติ  ค่าเทอมที่ ISC ก็ไม่ใช่ถูกๆ นะ !!  ทำไมต้องเรียน ISC 
+ ปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ให้กับเด็ก โดยจะเน้นให้มีความสามารถรอบรู้รอบด้าน   เด็กธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องสอบสมรรถนะความรุ้พื้นฐานและภาษาอังกฤษ
+ หลักสูตรช่วยเสริมทักษณะของนักวิทยาศาสตร์ !!?? กดฟังในคลิปดีกว่าจ้า นาที่ 28