ระยะเวลาในการทำ 40 นาที จ้า แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียน  จ้า สำหรับน้องที่สอบตรง มศว และ ธรรมศาสตร์ จะได้ทำข้อสอบแนวนี้นะครับ โดยผมเลือกส่วนที่คนส่วนใหญ่จะทำกันไม่ได้ มาให้หัดลองทำกัน

 

ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก  6 คน  A,B,C,D,E และ F เดินทางไปเที่ยว เชียงใหม่ร่วมกัน B เป็นบุตรของ C แต่ C ไม่ใช่แม่ของ B   เป็นบุตรของ C แต่ C ไม่ใช่แม่ของ B      A  และ C  แต่งงานกัน   E เป็นพี่ชายของ C     D เป็นบุตรสาวของ A    F  เป็นพี่ชายของ B

1 .  ครอบครัวนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้ชายกี่คน

2.   ใครเป็นแม่ของ B

3.  A   มีบุตรกี่คน

4. ใครเป็นภรรยาของ E

5  E สัมพันธ์อย่างไรกับ D  

 

 

ในการจัดทีมแข่งขันกีฬาของนักเรียนจำนวน 6 คน โดยเลือกจากนักเรียนชาย 6 คน คือเด่น เอก สอน สม ทบ และ กร และนักเรียนหญิง 5 คน คือ  สุภา โสภี ดารา ยุดา และน้อย การจัดทีมมีเงื่อนไงดังนี้

  • เด่นและสมอยู่ทีมเดียวกัน
  • สอนไม่ร่วมทีมกับยุดา
  • ยุดาและน้อยอยู่ร่วมทีมกัน
  • เอกไม่ร่วมทีมกับกร
  • สมไม่ร่วมทีมกับสุภา
  • เอกอยู่ร่วมทีมกับโสภี
  • สอนอยู่ร่วมทีมกับโสภี

6 ถ้าในทีมมีเด็กชาย 1 คนเด็กหญิง 1 คน เด็กหญิงจะเป็นใคร

7 ถ้ามีสุภาอยู่ในทีมและมีเด็กหญิงอีก 3 คนสมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง

ก เอก สน กร โสภี ดารา    

ข เด่น สม บท ยุดา น้อย    

ค. เด่น   สม   เอก  ยุดา  น้อย

ง  เอก กร  ดารา ยุดา น้อย       

จ.  เอก สม กร ดารา น้อย

8 ถ้าทีมมีสอน และนักเรียนชายอีก 3 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง

ก เด่น สม ทบ สุภา โสภี

ข เด่น เอก สม โสภี ดารา

ค สม บท กร สุภา น้อย

ง เอก ทบ กร ดารา โสภี

จ เด่น เอก ทบ โสภี ยุดา

9 ถ้าทีมมี ทบ และนักเรียนชายอีก 3 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง

ก เด่น เอก สอน โสภี ดารา

ข เอก สอน กร โสภี ดารา

ค สม ทบ กร สุภา น้อย

ง เด่น สอน สม  สุภา ยุดา

จ เด่น สม กร สุภา โสภี

10 ถ้าในทีม มีนักเรียนหญิง 4 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง

ก เอก สอน สุภา โสภี ดารา ยุดา

ข เอก สอน โสภี ดารา ยุดา น้อย

ค เอก สอน สุภา โสภี ดารา น้อย

ง เอก กร โสภี ดารา ยุดา น้อย

จ เอก กร สุภา ดารา ยุดา น้อย

 

 

สม พร กร ไพ และ โอ เป็น นักเรียน 5 คน    สมเตี้ยกว่าพรแต่สูงกว่าโอ  กรสูงที่สุด  ไพเตี้ยกว่าพรแต่สูงกว่าสมเล็กน้อย

11 .ใครเตี้ยที่สุด

12  ถ้าเรียงลำดับความสูง  ใครสูงอยู่ลำดับกลาง

 

A  B  C  D  E  และ F  เป็นนักเรียน 6 คนยีนอยู่รอบวงกลม  B อยู่ระหว่าง F และ  C  ,  A อยู่ระหว่าง E และ D ,  F  อยู่ทางซ้ายของ D

13  ใครอยู่ระหว่าง  A และ F

14  ใครอยู่ตรงข้ามกับ E

15 ใครอยู่ระหว่าง  C และ D

 

แอม โอ เอก ตอน และ พร เป็นนักเรียน 5 คน นั่งบนม้านั่งหน้าระเบียงของห้อง

(1)    แอมนั่งต่อจากโอ

(2)    ดอนนั่งต่อจากเอก

(3)    ดอนไม่ได้นั่งตัดกับพร

(4)    พรนั่งทางซ้ายสุดของม้านั่ง

(5)    เอกนั่งเป็นลำดับที่สองจากทางขวาสุด

(6)    แอมอยู่ด้านขวาของโอและอยู่ทางขวาของพร

(7)    แอมและเอกนั่งติดกัน

 

16 แอมนั่งอยู่ระหว่างใคร

17 ใครนั่งอยู่ตรงกลาง

18 ดอนนั่งอยู่ตำแหน่งใด

19 โอนั่งอยู่ตำแหน่งใด

20  เอกนั่งอยู่ระหว่างใคร

 

สมพร มีหมูอยู่ 5 ตัว   P  Q R S  และ T  หมูทั้ง 5 ตัวมีน้ำหนักแตกต่างกันดังนี้

(1)    P  หนักเป็น 2 เท่าของ Q

(2)    Q หนักเป็น 4.5 เท่าของ R

(3)    R หนักเป็น  .5 เท่าของ S

(4)    S หนักเป็น .5 เท่าของ T

(5)     T หนักน้อยกว่า  P  แต่หนักมากกว่า  R

21  หมูตัวใดหนักน้อยที่สุด

22 หมู T มีน้ำหนักเบา กว่าหมูตัวใดบ้าง

23 หมู T หนักกว่า หมู 2 ตัวใด

24  หมูตัวใดหนักที่สุด

25 น้ำหนักของหมูเรียงจาก มากไปน้อย

credit: http://blog.eduzones.com/exam/98797