ม.อีสเทิร์น จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

EAU  Science  Technology  &  Society  2010

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ได้จัดโครงการ   “ EAU  Science Technology & Society  2010 ”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ทั้งยังเป็นการกระตุ้นสร้างความสนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  พร้อมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ

-กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบกาณ์นักวิจัยกับการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก” โดย ผศ.สุชนา  ชวนิชย์“รู้ทันกลโกง” โดย  ดร.สีหนาท  ประยูรรัตน์  ฯลฯ
-การจัดบอร์ดความรู้   เรื่อง  “ไข้หวัด 2010”  ,   เรื่อง  “2010  ดวงอาทิตย์กับคำทำนายพลิกโลก”  ,  เรื่อง   “พิบัติภัย”  ฯลฯ
-การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น  หุ่นไล่กาพลังงานแสงอาทิตย์ ,  หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์,  รถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง  ฯลฯ
-การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  เจลล้างมือ  ,  ตะไคร้ (หอม) ไล่ยุง  ,  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
-การแสดงละครวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชาร์ล  ดาร์วิน  โดย คณะละครมรดกใหม่  ของ  อ.ชลประคัลภ์  จันทร์เรือง
-กิจกรรม   EAU Aviation Training with Flight Simulator  เรียนรู้การบินจากเครื่องบินบังคับ

EAU  Science Technology & Society  2010 ”  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 8  กันยายน 2553   ณ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  คลอง 5  ปทุมธานี    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักประชาสัมพันธ์  โทร.  0 2577-1028 – 31 ต่อ  369  ,  089 897 - 2804
 

http://edunews.eduzones.com