รับตรง ธรรมศาสตร์ 2554 มาแล้วจ้า

 

โครงการรับตรง  2554รับสมัคร   13 ถึง 29 กันยายน 2553สอบเดือน พฤศจิกายน จ้า
มีคณะแพทย์หลายโครงการ รับสมัคร  13 ถึง 29 กันยายน 2553สอบเดือน ตุลาคม  จ้า

แถมให้ พิเศษ จำนวนคนสมัคร แต่ละสาขาของปี ก่อน http://pics.unigang.com/all//1358.pdf