วันที่ 23 สิงหาคม 2560

แนะนำ คณะจิตวิทยา จุฬา by P.JAN

P.แจน   จิตวิทยา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่มีอะไรทำให้พี่อยากเรียนคณะจิตวิทยานี้ครับ (แรงบันดาลใจ)
เป็นศาสตร์ที่ น่าสนใจ ใช้ได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นศาสตร์ใหม่ในประเทศไทย ที่ยังไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจและสำคัญ มีความเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้

อยากเรียนคณะจิตวิทยาต้องเตรียมตัวอย่างไร
มีความรู้ทาง วิทยาศาสตร์(ชีววิทยาและสรีรวิทยา) และสถิติพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจบทเรียน มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควรเพื่อให้สะดวกในการเรียนและการค้นคว้าข้อมูล (ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนจิตวิทยาจริงๆ มีแต่ประเภท how to ซึ่งเป็นการนำความรู้มาประยุกต์) 

ช่วยอธิบายคณะจิตวิทยาให้ละเอียดที่สุด
เป็นคณะที่ 18 หรือคณะที่ใหม่สุดของจุฬาฯ ถูกจัดอยู่ในคณะสายวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้ามาบุญครองเซนเตอร์ บริเวณเดียวกับคณะพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้เวลาศึกษา 4 ปี สีประจำคณะคือสีน้ำเงินอมม่วง แยกมาจากคณะครุศาสตร์  

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ปัญญา กระบวนการทางปัญญาของพฤติกรรมนั้นๆในระดับปริญญาตรีมีการเรียนการสอน 4 สาขา รายละเอียดและสายงานมีดังนี้

1. จิตวิทยาการปรึกษา – ศึกษาการปรึกษาเพื่อให้ผู้มาปรึกษาเห็นหนทางในการแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง ไม่ได้ใช้ยาแก้ปัญหาเหมือนจิตแพทย์งาน – รับปรึกษาปัญหาของคน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านชีวิตคู่ เรื่องทั่วๆไป เรื่องเรียน แล้วแต่หน่วยงาน เช่น เอกชน โรงเรียน

2. จิตวิทยาสังคม – ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ เช่น มีสาเหตุจากสังคมหรือตัวบุคคลนั้น สังคมมีอิทธิพลมากน้อยยังไง (คณะนิเทศศาสตร์ต้องเรียนจิตวิทยาสังคมขั้นนำกับเรา) งาน – อาจจะวิจัยการตลาด ฯลฯ แล้วแต่จะเลือกทำ หรือ ทำในศาล

3. จิตวิทยาพัฒนาการ – ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย เพื่อตรวจสอบว่าวัยก่อนหน้ามีอิทธิพลต่อวัยต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้มนุษย์พัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควรทั้งร่างกายและจิตใจ งาน – แล้วแต่ว่าจะศึกษาช่วงไหน องค์การก็จะต่างกันไป เด็กก็อาจจะเป็นโรงงานของเล่น หรืออาจจะทำงานร่วมกับนักวิชาการในด้านการศึกษา กระทรวงพัฒน์ฯ มูลนิธิต่างๆ

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ – ศึกษาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อองค์การ นั้นๆ รายละเอียดจะเยอะมากคือตั้งแต่รับเข้าจนถึงคัดออก จะบอกว่าดูแลบุคลากรในบริบทการทำงานก็ได้ งาน – ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆ  ต่างกับของคณะบัญชีคือเน้นบุคลากรมากกว่า 

วิชาที่ต้องเรียน  จิตวิทยาขั้นนำทั้ง 4 สาขา (ปีละ 2 ตัว) สถิติ ชีววิทยา ภาษาไทย (การเขียนย่อหน้า ~) ระเบียบวิธีการวิจัย จิตวิทยาปัญญา สรีรวิทยา จิตวิทยาบุคลิกภาพ การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา จิตชีววิทยา ภาษาอังกฤษ (ปีละ 2 ตัว เทอมละตัว)

คณะจิตวิทยาเรียนยากมั้ย
แล้วแต่ผู้เรียนแต่ละคน บางคนไม่ชอบวิทย์ฯก็ว่าเทอมนี้เรียนยาก บางคนไม่ชอบเลขก็ว่าเรียนยาก  แล้วแต่วิชาในคณะที่แต่ละคนเลือกด้วย บางคนถนัดท่องจำบางคนถนัดประยุกต์  เป็นต้น

คณะเราเป็นคณะ ที่ทำการวิจัย ใช้แบบสอบถามเยอะมากกกกกกกกกก คือทุกคนต้องถามแบบสอบถามเป็น คิดคะแนนเป็น และใช้โปรแกรมสถิติในการประมวลผล (SPSS)เป็น แล้วเวลาถือแบบสอบถามในมหาลัยคนส่วนใหญ่จะรู้เลยว่าคณะจิตวิทยา การทดลองแปลกๆที่คนงงๆก็จะเป็นคณะเรา (ถือเป็นแล็บในวิชาต่างๆ) เป็นคณะที่เรียนสนุกและไม่เหมือนคณะไหนในจุฬาฯเลย ^____^

รูปแบบข้อสอบคณะจิตวิทยาเป็นแบบไหน
วิชาบังคับส่วนมากจะเป็นปรนัยยกเว้นจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นนำ และวิชาเลือกในคณะ ความยากไม่มากถ้าทบทวนบทเรียนเพียงพอ

อุปสรรคของคณะจิตวิทยา
ถ้าหมายถึงการเรียนในคณะนี้เด็กสายศิลป์แท้ๆ แบบไม่ถนัดเลขกับวิทย์ก็จะลำบากหน่อย แต่ถ้าขยันก็ผ่านไปได้ บางคนเรียนได้ดีกว่าเด็กวิทย์ด้วย ในทางกลับกัน เพราะสื่อการเรียนการสอนและแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เด็กวิทย์แท้ก็จะลำบาก 

กิจกรรมในระหว่างเรียนมากน้อยหรือไม่
ไม่มากไม่น้อย ทั้งวิชาในและนอกคณะมีแล็บ เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาปัญญาเพื่อให้คุ้นเคยกับการนำความรู้ไปประยุกต์ วิชาชีววิทยา 

จบแล้วอยากทำงานอะไรครับหรือจะเรียนต่อ
เรียนต่อแล้วกลับมาทำงานด้านพัฒนาการศึกษาไทย

ความมั่นคงด้านการงานของคนที่เรียนคณะจิตวิทยา
อย่าง ที่บอก ศาสตร์นี้ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยนัก จึงไม่ค่อยแย่งงานกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนด้วย และค่าตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่าสาขาอื่น เช่น ในมูลนิธิ ฯลฯ ตามองค์การและสายงาน


ขอขอบคุณ P.Jan มากมากครับ พี่เป็นคนแรกที่ผมได้คุยด้วยตั้งแต่เริ่มโครงการทำเว็บ Unigang เลยครับ แต่ก็ไม่ได้นำบทความมาลงสักที และก็ยังมีหลายๆพี่ ที่ยังหมกไว้ฮาฮา

67093

เข้าชม

20

ตอบกลับ

แนะนำ คณะจิตวิทยา จุฬา by P.JAN

โพสต์เมื่อ 10/11/2552 19:02 | 1

อยากเรียนคณะนี้จัง วิทย์ก็ไม่เก่ง คณิตก็ไม่เก่ง อังกฤษก็ไม่เก่ง

ดุแล้วเราคงจะลำบากน่าดู แต่เป็นคณะที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ 26/03/2553 21:18 | 0

อยากเรียนเหมือนกันค่ะ แต่รู้สึกเหมือนหลาย ๆ ฝ่ายไม่ค่อยให้การสนับสนุน 

ถ้าเป็นไปได้อยากคุยกับ P.แจน  ค่ะ

ถ้าจะขอ E-mail พี่ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ 02/04/2553 16:53 | 0

พี่คะ คนเรียนคณะนี้กันเยอะมั้ยอ่ะ ต้องเตรียมตัวยังไง

โพสต์เมื่อ 14/04/2553 22:42 | 0

พี่คะ

คณะนี้อยากเรียนมาก

แต่วิชาที่มีคำนวณไม่เก่งเลย

อังกฤษก้อเก่งเฉพาะในโรงเรียน

พอออกมาเจอข้อสอบข้างนอก

แป๋วเลย

แล้วค่ายเจาะจิตปี2553จะจัดอีกมั๊ยค่ะ

เฝ้าติดตามข่าวอยู่ค่ะ

ขอเมลคุณพี่ด้วยได้มั๊ยคะLaughing

โพสต์เมื่อ 17/04/2553 00:45 | 0

อยากบอกว่าอยากเรียนคณะนี่มากก  และก็ไปเลงๆจุฬาฯชนบทมา

อยากได้เมลพี่แจน เหมือนกันค่ะ  หนูเรียนศิลป์มา แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยด้วย

แต่ก็จะพยายามค่ะ ปี 2554 นี่เลย

โพสต์เมื่อ 06/05/2553 14:22 | 0

กำลังฝึกงานนั่งหาข้อมูลเพื่อจะนำเสนอ เซิร์ชมาก็พบเว็บนี้และมีชื่อตัวเอง เฮ้ยยยยยย >_____<

นั่งระลึกนานมากว่าเคยตอบคำถามนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เหมือนจะนึกออกแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจ ยังไงเว็บมาสเตอร์ติดต่อมาอีกทีนะคะ 55+

สำหรับน้องๆที่ต้องการปรึกษาแอด msn มาได้ค่ะที่ [email protected] [email protected]อนนี้ฝึกงาน แต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งข้อความไว้หรือเมลมาก็ได้ค่ะ จะพยามตอบทุกคน (  >o<}v

โพสต์เมื่อ 13/05/2553 13:08 | 0

พี่คะ

หนูอยากเป็นจิตทย์

แต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนสายวิทย์แล้ว

หนูเรียนสาย ศิลป์-คำนวณ

แล้วก็ชอบจิตวิทยามากหลังจากได้อ่าน

ข้อความของพี่

หนูเพิ่งค้นพบตัวเองว่าหนู

ชอบเกี่ยวกับด้านนี้ ตอนม.3

พีคะถ้าหนูเรียนสายนี้แล้วหนูจะ

เรียนจิทวิทยา

ได้ไหมค่ะ

โพสต์เมื่อ 13/05/2553 13:09 | 0

ต่อจากข้างบน

 

เป็นจิตแพทย์ค่ะ

 

โพสต์เมื่อ 26/05/2553 20:32 | 0

ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อย ปัญหาการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องใช้จิตวิทยามากน้อยไหมครับ" ขอเหตุผลด้วยLaughing

โพสต์เมื่อ 26/05/2553 20:35 | 0

ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อย ปัญหาการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องใช้จิตวิทยามากน้อยไหมครับ" ขอเหตุผลด้วยLaughing

โพสต์เมื่อ 05/06/2553 20:18 | 0

ไม่เก่งอังกฤษเลยอ่ะ

ใช้ภาษาอังกฟษแยะป่ะ

 

โพสต์เมื่อ 21/06/2553 19:12 | 0

อยา ก เรีย น มั่ก ๆ เร๊ ยย

แต่ว่า ..

กัวมิ๊มีงา น ทำอ่ะ

:'_

โพสต์เมื่อ 06/07/2553 15:51 | 0

P.แจน  คะน้องชื่อปังปอนด์คะ

น้องสนใจเรื่องจิตรวิทยาชุมชนคะ

น้องยังไม่เข้าใจหลายอย่าง

ขอความกรุณาพี่แจนช่วยโทรให้คำแนะนำน้องหน่อยนะคะ

เบอร์นี้คะ0844724030

โพสต์เมื่อ 21/08/2553 19:54 | 0

คุณแจน อยากปรึกษา ปัจจุบันน้องเรียนจิตวิทยา อยู่ แต่ผมสงสัยว่าแกคงมีปัญหาทางจิตซะเอง ภายนอกเป็นแบบเด็กธรรมดาทั่วไป แต่ภายในเรียกร้องความสนใจ ร้องไห้และทำร้ายตัวเอง เป็นบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย  เพิ่งมาสังเกตุเห็นไม่นานมานี้ ขอเบอร์โทรคุณแจนเพื่อนผมจะปรึกษาหาทางแก้ไข ส่งมาทางเมล์    ขอบคุณ

[email protected]

โพสต์เมื่อ 04/09/2553 16:56 | 0

หนูอยากเรียนมากๆๆๆเลยแหละค่ะ

หนูว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากมาย

บุคลิกของผู้เรียนต้องเป็นยังไงหรอคะ

หนูจะได้รู้ตัวเองว่าควรเป็นรึเปล่า

โพสต์เมื่อ 06/09/2553 20:11 | 0

อยากเรียนค่ะ

แต่ไม่เก่งอังกฤษเลย

จะสามารถเรียนได้มั่ยค่ะ

 

 

โพสต์เมื่อ 20/10/2553 21:27 | 0

คือผมอยากเรียน จิตวิทยาคลีนิค เเบบ มหาศาล สุดสเปเชียล อัลตร้า ซุปเปอร์ ไฮเปอร์ อัลติเมท อภิมหานิรันดร์ อมตะ อเล็กซันดร้า ออฟ ก็อด สุดติ่ง!! ผมอยากรู้ว่ามีโอกาสติดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคะเเนนอะไรอะครับ

ส่วนไหนควรได้เท่าไหลขึ้นไป อะไรอย่างนี้งะครับ ขอบคุณล่วงหน้าไว้ละครับ

 

โพสต์เมื่อ 07/04/2554 15:22 | 0
คณะ นี้ ของ จุฬา รับตั้งแต่สายวิทย์ ยันศิลป์ภาษาเลยค่ะมันตอน สมัครมันจะมี่ 3 รูปแบบเลยค่ะ สู้ๆนะคะ ดูไว้เหมือนกัน ฝันคนเรายังอีกไกลค่ะ
โพสต์เมื่อ 07/04/2554 15:24 | 0
ถ้าอยากรู้ว่าคะแนนอะไรควรได้เท่าไหร่ก็ไปดูระเบียบการ ว่าเค้าจะเอา อะไรสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง  เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเลือกสอบแบบที่เท่าไหร่ จะมี 3 แบบสำหรับสาย ศิลป์ และวิทย์ แล้วก็คำนวนค่ะ ไปดูนะคะ
โพสต์เมื่อ 28/05/2554 13:33 | 0
ไม่เก่งอังกฤษเลยยย    จะเรียนได้มั๊ยอ่ะคะ