จุ๊ๆอย่าแชร์เยอะเดียวคนอื่นรู้ !! Admissions59 : 40 คณะ/สาขา สถาบันที่เพิ่มจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด !!

คัดมาให้ดูแบบเน้นๆ 40 คณะ/สาขา สถาบันที่เพิ่มจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด !! และนี่คือโอกาสที่ดีที่จะเลือกคณะเหล่านี้ !!
คณะที่เปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก คะแนนย่อมมีโอกาสจะลดลง

ผมขอคัดเน้นๆมาให้ดูนะครับ โดยใช้จำนวนรับตามระเบียบการ 59 เปรียบเทียบกับ จำนวนรับจริง 58
ดังนั้นมั่นใจได้ว่ารับเพิ่มขึ้นแน่นอน และแถมข้อมูลจำนวนรับตาม ระเบียบการ 57 มาด้วย

ปล. มอ ประกาศจำนวนเพิ่มจากในระเบียบการ
ปล. สถาบันอื่นๆ รอต่อไป >...<  ปีก่อนถ้าจำไม่ผิด มี  จุฬา มศว
เกษตรศาสตร์ มหิดล ที่มีข้อมูลจำนวนรับเพิ่มนะครับ