ช่วงคะแนน PAT2 ฉบับปรับปรุงมาแล้ว เลิกมโนไปไกล ว่า PAT2 ขึ้นเยอะ !! Admissions 59 สายวิทย์คะแนนยังลดลงเยอะอยู่ดี !!

ตารางช่วงคะแนนฉบับปรับปรุง PAT2 มาแล้วจ้า  หลังจากที่ สทศ แจกคะแนนฟรี 6 คะแนน พร้อมปรับคำตอบให้ถูกต้องอีก 1 ข้อ  หลายคนถามกันเยอะ แบบนี้ PAT2 ขึ้นแล้วสินะ  คำตอบคือ  ผลกับ Admissions 59 คงไม่เยอะอยู่ดี เพราะช่วงคะแนน PAT2  รอบ2/59 ก็ยังน้อยกว่า 58 ยังน้อยกว่า 1/59 สมควร คงมีคนไม่เยอะที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากรอบแรก จ้า 

ผลสุดท้าย Admissions 59 คะแนนกลุ่มคณะ/สาขาใน สายวิทย์ที่ใช้ PAT2 คะแนนยังน่าจะลดลงเยอะ อยู่ดีจ้า 

ช่วงคะแนนจาก สทศ >http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/GAT-PAT <