เจาะลึก Admissions 59 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัก ภาษาอังกฤษ กำหนด O-NET อังกฤษขั้นต่ำ 16 คะแนนทุกคณะ/สาขา

ต้องขอยกนิ้วให้ ม.เกษตรศาสตร์  โอ้เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยเลย ที่กำหนดเกณฑ์คัดเลือก O-NET ภาษาอังกฤษ ถ้าจะเข้าที่นี่ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน    อนาคตอาจจะมีหลายสถาบันกำหนดแบบนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ ดังนั้น น้อง ม.5 ขึ้น ม.6 ยิ่งถ้าใครไม่ชอบภาษาอังกฤษ ก็ห้ามทิ้งเด็ดขาด >...<

ปล. ใครคะแนนไม่ถึง อย่าสมัครนะครับ ไม่งั้นจะถือว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง