เจาะลึก Admissions 59: "รับรวมคืออะไร" บาง คณะ/สาขา ยื่นคะแนนได้ทั้ง GAT,PAT1,PAT7 แบบนี้จะยื่นวิชาไหนดี !?

เจาะลึก Admissions : บาง คณะ/สาขา ยื่นคะแนนได้ทั้ง GAT,PAT1,PAT7 แบบนี้จะยื่นวิชาไหนดี !?  อย่างเช่น คณะสื่อสารมวลชน ,นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , นิเทศศาสตร์ ศิลปากร , แบบนี้เราจะเลือกยื่นวิชาไหนดี

ถ้าเราเห็นในระเบียบการ เห็น เครื่องหมาย ปีกกา ใน ช่องจำนวนรับ

แบบนี้หมายถึง จำนวนรับที่รวมกัน  ตัดคะแนนรวมกันหมด น้องๆ สามารถเลือกยื่นได้ทั้ง PAT1 GATล้วน PAT7
โดยควรจะเลือกแค่วิชาใดวิชาหนึ่งที่มีคะแนนมากกว่าเท่านั้น

มาดูตอนประกาศผลคะแนน กันนะครับ

- จะเห็นได้ว่ามีคนสมัครยื่นคะแนนมาทุกรูปแบบเลยครับ  โดยรูปแบบที่ 1 จะมีผู้สมัครสูงสุดถึง 567  คน
- คนสมัคร PAT1 ก็ถือว่าเยอะนะครับ ตั้ง 72 คน
- แต่เมื่อดูผลสุดท้ายคนที่ผ่านคัดเลือก มีแค่กลุ่มคนที่ยื่น GAT เท่านั้น >..<

- ถ้าเรามี PAT1   21,000 คะแนน GAT ล้วน  20,800 คะแนน  PAT7  20,500 คะแนน แบบนี้ให้เลือกยื่น PAT1 จ้า
- ถ้ารู้แบบนี้แล้วอย่าได้ยื่นไป 2 อันดับนะครับ !!