เจาะลึก Admissions 59 : น้ำตาจะไหล เมื่อได้เห็น เพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง Admissions มศว !!

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions)

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

บางสาขารับเพิ่มขึ้นเยอะมากมาย  วิทย์เคมีรับ 27 เป็น 80 , ครู ชีวะ จาก 2 คน เป็น  15 คน !!

http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590042.pdf

ปล. ตารางเปรียบเทียบ 59 vs 58  รอแปป

ใครจะเชื่อว่า วิทย์ ชีวะ รับตั้ง 230 คน ก็ให้ดูจากตารางสรุปด้านล่างนี้

ปี 59 นี้ ก็อยู่แล้วดวง ถ้าเค้ารับจริงเยอะๆ ก็เฮไปถ้ารับน้อยก็งานเข้าแน่