เจาะลึก Admissions 59 : สรุปจำนวนรับ คณะเศรษฐศาสตร์


เจาะลึก Admissions 59 :  สรุปจำนวนรับ คณะเศรษฐศาสตร์
สรุปจำนวนรับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะจ้า

ภาพรวมปี 59 ในระเบียบการหลายสถาบันรับเท่าเดิม แต่อีกหลายสถาบันรับน้อยลง >..<

เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่ ภาคปกติรับน้อยลงมาก จาก 180 เหลือรับเพียง 80 คน
เชียงใหม่เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร ตรี-โท ปีนี้เปลี่ยนชื่อคณะ จำนวนรับน้อยลงมากมาย จาก 130 เหลือเพียง 30 
ดังนั้นเศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  ถ้ารับเท่านี้คะแนนขึ้นแน่นอน

- เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ จำนวนรับน้อยลงเยอะมาก  คะแนนขึ้นแน่นอน
- เศรษฐศาสตร์ มศว จำนวนรับในระเบียบการลดลง แต่รับจริง 3 ปีย้อนหลังถือว่ารับเยอะนะ
- แม่โจ้ในระเบียบการรับน้อยลง
- จุฬา ยังคงรอการประกาศจำนวนรับเพิ่มต่อไป