สิ้นสุดการรอคอย จำนวนรับเพิ่ม Admissions 59 : จุฬาลงกรณ์

เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรงและสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ในระบบเคลียริงเฮาส์ จุฬาฯ จึงปรับจำนวนรับในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ในบางคณะหรือสาขาวิชา

 (รายละเอียด) (13 พ.ค. 59)