เจาะลึก Admissions 59 : กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ GAT 50% ย้ำมีลงหลักพัน !?

กลุ่มนี้จะใช้ GAT 50% ดังนั้น คะแนน GAT มีผลต่อคะแนน ต่อ
 Admissions เป็นอย่างมาก เรามาดูข้อมูลเก่ากันสักนิดจะเห็นได้ชัดว่า

58-57 : ปี 58 คะแนน กลุ่มที่จะติด ม.รัฐ ได้คะแนนน่าจะอยู่ในช่วง
สามถึงสี่หมื่นคนแรกนะครับ จะเห็นได้ว่าช่วงคะแนน 58 มากกว่า ปี 57 ชัดเจนมากมายเรามาดูตารางสรุปคะแนนกันเลยครับ

ผลคือ 40 คณะ/สาขา ที่มีคะแนนเกิน 20,000 คะแนน คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด มีเพียง 4 สาขาเท่านั้นที่มีคะแนนลดลง

สำหรับ GAT 59 ปีนี้ต่ำสุดในรอบ 6 ปี เทียบเคียงได้กับ GAT ปี 53 เลยครับ


ขุดอดีตขึ้นมาให้ดูกันเลยครับ
จุฬา หลายสาขาคะแนนในปี 53 คะแนนต่ำมากมาย !!? ห่างกัน 2000 คะแนนเลยครับ
แต่ ปี 53 เป็นปีที่เปลี่ยนระบบมาเป็น GAT/PAT ครั้งอะไรก็ยังไม่ลงตัว คนสมัครน้อย
ถ้าดูแบบกลางๆ อาจจะใช้ ปี 56 เป็นคะแนนเปรียบเทียบหลักครับ
ถ้าดูตามช่วงคะแนน นะครับ คะแนนจะลดลง  800-1200

คะแนนจะไม่ลดลงถึง 1500 เพราะ ช่วงคะแนนยังไม่ลดลงมายกชั้น
แต่อาจจะใช้ปัจจัยอื่นๆ เช่น จำนวนรับ , ผู้สมัครลดลง  
อาจจะทำให้บางสาขาลดลงถึง 2000 คะแนน

+ วรรณคดีอังกฤษ ธรรรมศาสตร์ นี่แนวโน้มอาจจะเกิน 1200 เพราะจำนวนรับ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สูง ทำให้คนสมัครกันได้น้อย !!
+ 92 เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  อันนี้คะแนนจะลดลงไม่เยอะ เพระาปีก่อนลงมาเยอะไป
+ 706 เชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1