วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

แนะนำ สาขา โลจิสติกส์ โดย พี่พี่ บูรพาจ้า

โลจิสติกส์ คือ....

 

โลจิสติกส์ คือ อะไร ?

มีการพูดถึงกันมาก ถึงคำว่า "ระบบโลจิสติกส์" เรามาทำความรู้จักกับระบบโลจิสติกส์กันดีกว่า

ระบบโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายด้าน ดังนั้นหากเข้าใจว่า โลจิสติกส์ ก็คือ การขนส่งนั้น ต้องบอกว่า

เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (ถูกเป็นบางส่วน) เนื่องจากงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมกว้างขวาง โดยมีทั่ง… งานด้านการจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

                       โลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องการขนส่งอย่างเดียว แต่การขนส่ง   เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์

ซึ่งมีขอบเขตของกิจกรรมตั่งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมไปถึงการกำจัดของเสีย

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

"การบริหารโลจิสติกส์ คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการประสานงาน การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าต้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

แล้วโลจิสติกส์สำคัญอย่างไร

สหรัฐอเมริกา ประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง อาจจะกล่าวได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดูจากการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาก็ว่าได้ สหรัฐอเริกามีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนือง และมีความก้าวหน้า

เป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการลดต้นทุน

โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทานโดยใช้การบริหาร

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีความตื่นตัวในการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการ วิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง และที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนือง (จากประมาณร้อยละ 16 ของ GDP ในปี 1981 ลงมาเหลือร้อยละ 9.5 ในปี 2001) และจากการลดต้นทุนดังกล่าวทำให้เกิดทฤษฎี

  • ประมาณว่าในระดับธุรกิจนั้น พบว่าหากบริษัทสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ร้อยละ 1 แล้วจะสามารถทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5

และหากประเทศหนึ่งๆ สามารถลดต้นทุนการขนส่งร้อยละ 10 แล้วจะสามารถเพิ่มการค้ารวม (ภายในและส่งออก) ได้ถึง ร้อยละ 20

  • สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียบางประเทศนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ได้ถึงร้อยละ 1.5-2.0 หากประเทศนั้น

สามารถ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 15-20

 

ความหมายของ Logistics

 

การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด โลจิสติกส์เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายและไม่มีการเคลื่อน ย้ายในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมหลักใน กระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุนและการให้บริการของสินค้ามากที่ สุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ
- การขนส่ง
- การสินค้าคงคลัง
- กระบวนการสั่งซื้อ

กิจกรรมสนับสนุนใน กระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีส่วนในกระบวนการกระจายสินค้า และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานของกิจกรรมหลักดำเนินไปได้สะดวก ได้แก่
- การจัดการด้านโกดัง
- การยกขนการหีบห่อ
- การจัดซื้อจัดหา
- การจัดตารางผลิตภัณฑ์
- การจัดการด้านข้อมูล

 

เค้าบังคับผมให้ลง ฮาฮา    http://bal.buu.ac.th/folweb/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=4

 

หรือ  blog ของพี่พี่  http://blog.eduzones.com/logist/14665

23562

เข้าชม

16

ตอบกลับ

แนะนำ สาขา โลจิสติกส์ โดย พี่พี่ บูรพาจ้า

โพสต์เมื่อ 07/09/2552 23:27 | 0

ปลื้ม...

โพสต์เมื่อ 08/09/2552 14:16 | 0

ก้อดีอ่า^^

โพสต์เมื่อ 14/09/2552 19:10 | 0

Smile   ดีคะ  กำลังยากเรียนสมัครไปแล้วแต่ม่ายรู้จะติดปะ

พี่มีรัยดีๆๆก้อมาบอกบ้างนะ

โพสต์เมื่อ 02/10/2552 11:30 | 0

^^

ปลื้ม อยากเรียนมากๆ

โพสต์เมื่อ 03/10/2552 18:24 | 0

สาขานี้ ในกรุงเทพ มีมหาลัยไหนเปิดสอนบ้างอ่าครับ

โพสต์เมื่อ 03/10/2552 20:37 | 0

จำได้มีแต่เอกชนอะครับ  เช่น ศรีปทุม =___+

โพสต์เมื่อ 03/10/2552 20:41 | 0

หรือ ทางเลือกนะครับ เรียนสายบริหาร ทั่วไป แล้วลงวิชาเลือกเกี่ยวกับ logistic ก็ได้อะครับ

โพสต์เมื่อ 20/10/2552 14:09 | 0

น่าสนอยู่นะคะ

ว่าแต่มันมีกี่มหาลัยหรอคะที่มีสาขาโลจิสติกส์

 

โพสต์เมื่อ 23/10/2552 19:47 | 0

อยากเรียนจังเลยค่ะ..สมัครไปแล้วรอบหนึ่ง..แต่ม่ายติด..แหะๆ..- -"

โพสต์เมื่อ 12/03/2553 16:43 | 0

จะลองไปสมัครดู

ไม่รู้จะติดรึป่าว

โพสต์เมื่อ 06/04/2553 10:52 | 0

ม.บูรพา

ม.ศรีปทุม

ม.เกษตร (ศรีราชา)

ม.ธรรมศาสตร์ สาขาบริหาร นะ

จุฬา เป็น วิทยา

รังสิต

เกริก

หอการค้า

นครราชสีมา

ศิลปากร เปน วิศวะ

บางมด

แม่ฟ้าหลวง

สุรนารี

รามคำแหง

เยอะๆๆ เลือกเรียนได้เต็มที่เลย

ที่ไม่ได้พิมพ์ว่าเป็นสาขาอะไร คือเป็นสาขาการจัดการนะ

โพสต์เมื่อ 07/04/2553 08:23 | 0

ตอนนี้คณธ นี้ ม.บูรพากำลังสร้างตึกคณะใหม่ด้วย

โพสต์เมื่อ 26/06/2553 19:12 | 0

เรียนหนักมั๊ยอ่ะ

โพสต์เมื่อ 07/07/2553 21:15 | 0

อยาก เรียน คณะ นี้ อะ ช่วย หา ข่าว สาร

 

ให้ มัง นะ ครับ

โพสต์เมื่อ 29/03/2554 21:22 | 0

อยากเรียนมากๆๆเลย
สมัครม.บูรพาแต่ก็ม่ายติด
โสงกะสัยต้องแอ๊บมิชั่นและละ

โพสต์เมื่อ 12/05/2557 13:17 | 0
ทัมไมสมัครอบ2 แล้วแต่พิมใบสมัคไม่ได้  มีแต่ข้อมูลการสมัคของรอบที่1
ตอบหน่อยนะ  พลีสสสสสสสสสสสสสส
abac