หวังว่าน้องๆจะได้แนวทาง ในการเลือกสาขาที่อยากเรียนจาก vdo ชุดนี้ครับ

 

ขอขอบคุณรายการดีดี กบนอกกะลา

หนทางสู่อาชีพในฝัน สัตวแพทย์ (VDO) ตอนที่1

หนทางสู่อาชีพในฝัน สัตวแพทย์ (VDO) ตอนที่2