รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง
โดยขอรับใบสมัครได้

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

กำหนดความสูง ไว้ที่ 150 และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

รับ จำนวน 70 คน  ทุกคนมีสิทธิ ได้รับทุนตลอด 4 ปี เลยครับ

แต่ก็ต้องใช้ทุนด้วยการทำงานในสภาการชาติไทย 4 ปี

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 

 

 

 

73375

เข้าชม

51

ตอบกลับ

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

โพสต์เมื่อ 07/02/2555 18:19 | 0
โอย

อยากเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทยที่สุดอ่ะค่ะ

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com