รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง
โดยขอรับใบสมัครได้

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

กำหนดความสูง ไว้ที่ 150 และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

รับ จำนวน 70 คน  ทุกคนมีสิทธิ ได้รับทุนตลอด 4 ปี เลยครับ

แต่ก็ต้องใช้ทุนด้วยการทำงานในสภาการชาติไทย 4 ปี

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่