โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญชวนน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมเปิดมุมมองความรู้ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ใน ASEAN กับ "ค่ายสีสันอุษาคเนย์ #2"
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
น้องๆคนใดที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.seassancamp2.blogspot.com หรือ ทาง facebook : http://www.facebook.com/pages/Seassancamp2/141937289182980
 
หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ 080-8054753 , 084-0976161
 
รีบๆ สมัครกันมาเยอะๆ นะค่ะ แล้วมาสนุกด้วยกัน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2553 นี้!!

 

http://www.unigang.com/