ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2548
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2547
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2547
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2546
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2545
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2544
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2544
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2543
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2543
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2542
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2542
ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541

Credit ข้อสอบพร้อมเฉลยดีดีจาก myfirstbrain.com