วันที่ 20 สิงหาคม 2560

โครงการพิเศษเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2554

คณะอักษรศาสตร์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีดังต่อไปนี้
    1. ใช้คะแนนสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลสอบ O - NET
  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศึกษา
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30
 
ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
  โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบของ
  ครั้งที่ดีที่สุดของการสอบประจำปี พุทธศักราช 2553 หรือครั้งที่
1/2554

    2. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้รับการประกาศว่ามีสิทธิสอบสัมภาษณ์)


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 175 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มภาษาดังนี้
      1. ภาษาเกาหลี   35 คน
      2. ภาษาจีน        70 คน
      3. ภาษาญี่ปุ่น     70 คน
หมายเหตุ คณะอักษรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่ม
               ตามความเหมาะสม


ระยะเวลาการรับสมัคประมาณเมษายน-พฤษภาคม 2554


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 034-256709

 

เว็บไซต์หลัก ของทางคณะ http://www.arts.su.ac.th/depart/Asia/Asia.php

15958

เข้าชม

12

ตอบกลับ

โครงการพิเศษเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2554

โพสต์เมื่อ 28/09/2553 11:29 | 0

จด ๆ ๆ

อักษรศิลปากร เอาแค่คะแนน O-net กับคะแนน GAT !

^o^

โพสต์เมื่อ 28/09/2553 13:24 | 0
น่าสนใจน๊ะเนี่ย
โพสต์เมื่อ 28/09/2553 17:49 | 0

น่าสนๆๆๆๆ : )

โพสต์เมื่อ 28/09/2553 18:11 | 0

ดีอะ จะทำให้ได้เลยอันนี้ ;D

โพสต์เมื่อ 06/10/2553 21:23 | 0

อยากเข้า าาาาา

มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

3. ภาษาญี่ปุ่น     

โพสต์เมื่อ 07/10/2553 18:11 | 0

ขอบคุณค่ะ

O-Net  กับ Gat

โพสต์เมื่อ 12/10/2553 23:40 | 0

ใจเย็นๆนะน้องๆ ที่เห็นอยู่นี้เป็นโครงการพิเศษสาขาวิชาเอกเอเชียศึกษานะครับ ไม่ใช่หลักสูตรภาคปกติ มันมีความเหมือนและแตกต่างอยู่เล็กน้อย

น้องที่สนใจรายละเอียด ตามไปสอบถามพี่ๆกันได้ที่

http://www.arts.su.ac.th/BoardArts/index.php?board=.0

โพสต์เมื่อ 16/10/2553 15:19 | 0

สมัครหลังแอดมิชชั่นหรอคะ   

 

 

ต่างกันยังไงคะกับสูตรภาคปกติ ช่วยบอกหน่อย

โพสต์เมื่อ 17/10/2553 20:49 | 0

ราคาไงคะ

โพสต์เมื่อ 22/10/2553 00:14 | 0
อักษรเรียนที่ไหนคะ
โพสต์เมื่อ 28/10/2553 21:36 | 0
น่าสนอ่ะ

มนุดอิ้งเริ่มท้อแระ

มนุดจีนน่าสนอยู่

สู้ๆๆๆๆๆ
โพสต์เมื่อ 15/12/2553 14:45 | 0
8ค่าเทอมโคตรแแพง..
abac