หวังว่าน้องๆจะได้แนวทาง ในการเลือกสาขาที่อยากเรียนจาก vdo ชุดนี้ครับ

หนทางสู่อาชีพในฝัน สัตวแพทย์ (VDO) ตอนที่1

หนทางสู่อาชีพในฝัน สัตวแพทย์ (VDO) ตอนที่2

Credit :ขอขอบคุณรายการดีดี กบนอกกะลา