รับสมัครรอบรับตรง 1 - 15 พฤศจิกายน 2553

 
โครงการพิเศษรอบรับตรง
- โครงการความร่วมมือผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อเขตสาธารณสุขที่ 9 ------------------------------------------------------ ดูรายละเอียด
- โครงการสนับสุนทุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ -------------------------------------------- ดูรายละเอียด
- โครงการผลิตทันตาภิบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ---------------------------------------- ดูรายละเอียด
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
  ผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA ของกลุ่มสาระวิชา) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน และผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา (กรณีมีผลคะแนนการสอบมากกว่า 1 ครั้ง)

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://admission.pi.in.th/admission/

 


หมออนามัย


หนังสือสำหรับคนอยากเรียนคณะสาธารณสุข

"เรียนจบเร็ว มีงานรอ เรียนต่อได้ มีโอกาสรับราชการ ได้ทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด"

จะมีสักกี่อาชีพ ที่คุณใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี ก็ทำงานมีเงินเดือนได้แล้ว

จะมีสักกี่อาชีพ ที่เรียนจบแล้วก็มีงานทำทันที ไม่ต้องหางานเอง

จะมีสักกี่อาชีพ ที่คุณจะได้ทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด ได้อยู่กับครอบครัว

จะมีสักกี่อาชีพ ที่มีโอกาสบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเมื่อมีตำแหน่งว่าง (แค่ต้องรอ...)

จะมีสักกี่อาชีพ ที่จะเลี้ยงตัวไปจนตาย ไม่ต้องกลัวถูกบีบออกเมื่ออายุมากเหมือนเอกชน

 

 

หมออนามัย

 

ขอขอบคุณ หนังสือดีดีจาก

http://www.bynatureonline.com/