น้องปี 60 กำลังจะเตรียมตัวสอบ วันนี้ขอแนะนำรับตรงโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นโครงการรับตรงที่น้องทั่วประเทศสมัครได้

 เด็กซิ่วก็สมัครได้ทุกคณะด้วย จำนวนที่รับมากถึง 3,100 ที่นั่ง
 มาดูเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละคณะกันเลยจ้าจะได้เตรียมตัวถูก !!

+ เด็กซิ่วที่ เฮมากสำหรับ รับตรง ของ ม.เกษตรศาสตร์นะครับ เพราะ รับเด็กซิ่ว แถมสามารถใช้คะแนน GAT/PAT ของเก่าได้ด้วย  แต่ถ้าเป็นวิชาสามัญต้องสอบใหม่ เพราะเก็บได้แค่ 1 ปี