สรุปเกณฑ์คัดเลือก  ระบบมหิดลรับตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยมหิดลจะมี 2 ระบบหลักได้แก่   
ระบบเพื่อชาวชนบท  จะเป็นการรับสมัคร หลักสูตรแพทย์และทันตะ เช่นโครงการ CPIRD และ ODOD  สอบคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนะครับ

ระบบมหิดลรับตรง ประกอบด้วย โครงการวิทยาเขต โครงการพื้นที่  โครงการพิเศษมีทุน โครงการรับนักศึกษาพิการ และโครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ    

 โควตาส่งเสริมความถนัดวิชาวิชาชีพ จะโครงการรับตรงหลักที่น้องๆ ม.6 ทั่วประเทศสามารถสมัครได้   โดยจะใช้ คะแนนวิชาสามัญ และ PAT เป็นหลักจ้า   โดย
ผู้สอบวิชาสายวิทย์ ต้องสอบ 7 วิชาหลักคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ ไทย สังคม  
ผู้สอบวิชาสายศิลป์ ต้องสอบ  คณิต2 วิทย์ทั่วไป อังกฤษ ไทย สังคม  ตามแต่คณะกำหนด

งั้นเรามาดูเกณฑ์คัดเลือกและเกรดเฉลี่ยกันนะครับ

ข้อมูลนี้มาจากรับตรง 2559 นะครับ ปี 60 ยังไม่ออกแต่หลายปีย้อนหลัง มหิดลใช้เกณฑ์นี้ ครับผม 
ดังนั้นเตรียพร้อมสอบวิชาสามัญกันให้ดีเลย  โดยเปิดรับสมัครในช่วย พฤศจิกายนของทุกปีครับ
สมัครได้เพียง 1 คณะเท่านั้น

( นอกจาก 2 ระบบหลักก็จะเป็นรับตรงโดยคณะ เช่นคณะแพทย์รามา ศิริราช ก็มีรับตรงของตัวเองแต่รับน้อย )