ทุนการศึกษาคาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2559

        ด้วยบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนิสิตที่ฝักใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยมอบเป็นทุนการศึกษา  50,000  บาท แบบไม่ต่อเนื่อง ให้กับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด  นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้