ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2,220 คน (ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนย พ.ศ. 2559)

 ประกาสรับสมัคร [804.20 KB]