ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

โดยให้นักศึกษา เขียนเรียงความหัวข้อ “คุณธรรมประจำใจ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A 4 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ระดับ ประถมศึกษา ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ มัธยมศึกษา  
ไฟล์ PDF หรือ Zip
ระดับ อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไฟล์ PDF หรือ Zip