โครงการ TEP-TEPE, AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตรง และชิงทุน TEPE วันที่ 22 สิงหาคม - 10 กันยายน 2559 สมัครออนไลน์ที่ www.tep.engr.tu.ac.th สอบถามโทร 02-5643001 ต่อ 3256, 3028, 3221 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP:Twinning Engineering Programmes) สำหรับโครงการ TEP นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปีแรก และจะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ต่างประเทศใน 2 ปีหลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ได้แก่ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ และ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย หลังจากจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE:Thammasat English Programme of Engineering) นักศึกษาจะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร โดยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และสำหรับนักศึกษาโครงการ TEPE สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้ โดยมีหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งในอเมริกาและยุโรป

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด Nissan, Komastu, ธนาคารกรุงเทพ, Toyota โดยนักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ปีแรก และจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาใน 2 ปีหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์

การสองคัดเลือกโดยขอรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TEPE
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน
- ทุนการศึกษาบางส่วน  ได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าหน่วนกิต 
โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤา ทุกรายวิชากับโครงการ ใน 3 หมวดวิชา  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤ

   Applying online

Admission Schedule 2017

ปล. ระเบียบการฉบับเต็มไม่ออก ดูของปีก่อนไปก่อน Download

ตัวอย่างข้อสอบ

Students who wish to enter through our qualifying examination (direct examination) should prepare themselves by reviewing high school Mathematics, Physics, Chemistry and English.
 
The qualifying examination is arranged in March. The examination takes one full day. It contains three parts: English, Mathematics and Sciences (Physics and Chemistry).
 
All parts are in English and are multiple-choice. Each part takes 1-1/2 hours. The English examination is TOEFL-style but without the listening part. Maths and Sciences exams are A-NET style. 
 
Click below to download 2005 examination. Please note that 2005 qualifying examination is based on 2 hours per part.
 
TEP-TEPE_Qualifying Examination 2005 (6.08 MB) OR Zip
TEP-TEPE_Qualifying Examination Mathematics_2007 (6.32 MB) OR Zip
TEP-TEPE_Qualifying Examination PhysicsAndChemistry_2007 (7.33 MB) OR Zip