เผย"วิศวะ"อาชีพยอดนิยมเด็กจบใหม่ เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 15,000 – 28,000 บาท

“จ๊อบไทย” เผยสาขาอาชีพยอดนิยมเด็กจบใหม่ชอบ คือ วิศวกรรม เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 15,000 – 28,000 บาท สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูง คือ งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา 1 ต่อ 32 คน

วันนี้(1 ส.ค.) น.ส.แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เปิดเผยว่า จากที่เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ได้รวบรวมข้อมูลของนิสิต นักศึกษา จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม จำนวนกว่า 140,000 คนทั่วประเทศ พบว่า สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิศวกรรม คิดเป็น 16.96 % งานจัดซื้อ-ธุรการ 11.49% และผลิต-ควบคุมคุณภาพ 10.58 % โดยสาขาอาชีพยอดนิยมที่นักศึกษาจบใหม่ต้องการเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิศวกรรม เริ่มต้นที่ 17,600-28,000 บาท งานไอที-โปรแกรมเมอร์ เริ่มต้นที่ 14,800-25,000 บาท และงานสิ่งแวดล้อม/ISO เริ่มต้นที่ 16,000-22,000 บาท

น.ส.แสงเดือน กล่าวต่อไปว่า ส่วนสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูง สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 32 คน รองลงมา งานทรัพยากรบุคคล 1 ต่อ 15.5 คน และงานวิชาการ-อาจารย์ 1 ต่อ 15 คน เมื่อถามความพร้อมทักษะการทำงานที่นักศึกษาคิดว่าตน เองถนัดที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การทำงานเป็นทีม และการประสานงาน ส่วนทักษะที่ไม่ถนัดที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การนำเสนองาน และความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ทั้งนี้ ทักษะต่างๆ มีความจำเป็นต่อโลกการทำงานและเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณาเข้ารับทำงาน ซึ่งนิสิต นักศึกษาควรจะพัฒนาและฝึกฝนให้มีความพร้อม

"สถานการณ์การว่างงานในประเทศไทย ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว่ามีอัตราการเลิกจ้าง และการว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า เดือนมิถุนายน 2559มีผู้ว่างงานทั้งหมด 390,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมที่มีตัวเลขการเข้าใช้งานสูงขึ้นกว่า 30% โดยหลายสายงานมีอัตราการค้นหาและสมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง " น.ส.แสงเดือน กล่าว.

Credit  http://www.dailynews.co.th/education/512900