รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 60

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559

หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน

และส่งมาที่

>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. <<

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

และขอให้ผู้สมัครเขียนระบุประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครลงในใบสมัครก่อนส่งเอกสารมาด้วย

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 (ดูตราประทับไปรษณีย์) 
เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)‘(โปรดเขียนระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือของใบสมัครด้วย) เช่น มีแฟ้มสะสมผลงานที่ไปแข่งเเบตมินตันระดับประเทศ จะสมัครด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ระบุมุมบนขวามือของใบสมัคร “ด้านกีฬา”

2. สำเนาผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน

กรุณาดูกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครก่อนการสมัครให้ครบถ้วน
ตามลิงก์ด้านล่าง

ประเภทความสามารถพิเศษที่เปิดรับสมัคร
ประกาศสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
ปฏิทินเเละเอกสารเพิ่มเติม(เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)