เตรียมตัวให้พร้อมกับการกลับมา
ของงานฉายภาพยนตร์สั้นนักศึกษา
ที่มาราธอนที่สุด

.
ในงานเทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5
โดยนักศึกษาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
"พี่ครับ...หน้าคุ้นๆนะครับ"
.
พบกับภาพยนตร์สั้น 66 เรื่อง
ที่ขนมาให้ชมกันอย่างจุใจ
.
มาคุ้นหน้ากัน 5 วันเต็ม
10-14 สิงหาคม 2559 นี้
เวลา 12.30 น. - 20.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

.
ติดตามตารางฉายได้ที่ https://web.facebook.com/filmsenior.ICTSU/photos/
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://web.facebook.com/filmsenior.ICTSU
.