มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะที่เปิดรับเช่น  ครุศาสตร์ , มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาการจัดการ , เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ , นิติศาสตร์ , นิเทศาสตร์   

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น.  ณ กองบริการการศึกษา หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
 
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
 
รายงานตัว
วันที่ 24 กันยายน 2559