ฮอตมาก คนดูเกือบ 2 ล้านครั้ง!! คลิปใบปริญญามีไว้เพื่ออะไร…

กลายเป็นคลิปที่ดังในชั่วข้ามคืนมีการแชร์หนักมาก มีตอดคนเข้าชมเกือบ 2 ล้านครั้งแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งคลิปเนื่องในวาระ “วันมหิดล” โดยต้องการสื่อว่า ใบปริญญาไม่เพียงบอกว่าเราคือบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ ยังบอกว่าปัญญาของเรานั้นมีคุณค่า เป็นปัญญาที่แสดงออกมาผ่านการใช้ชีวิตและการทำงาน เป็นปัญญาที่จะนำศรัทธา มอบความรัก และให้ความหวังแก่ผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้ แม้ว่าคลิปดังกล่าวจะเป็นการสื่อสารเพื่อกิจกรรมของชาวมหิดล แต่กลับพบว่า เนื้อหาสาระในคลิปกระแทกใจผู้คนในสังคมอย่างมากเลยทีเดียว