สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 2559 ฉบับ PDF มีให้โหลดแล้วจ้า

สทอ. เปิดให้ดาว์โหลดข้อมูล สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ ผ่าน
และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions ปีการศึกษา 2559
ฉบับ PDF แล้วจ้า น้องๆ สามารถเข้ามาโหลดได้เลย

 

ข้อมูลสถิติ Admissions

  สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 (pdf)

 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 (pdf)

 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557  สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 (pdf)

 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556  สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (pdf)

 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555  สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (pdf)