คุณจะเลือกอยู่ทีมไหน !! คำตอบแกทเชื่อมโยง 1/60 กระแสแรง 20/17 คำตอบ !!???

 
โอ้ ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ครั้งที่ 1/2560  งานนี้ก็มีเสียงแตกบางคนตอบ  20/17  บางคนตอบ  19/17  อีกหลายคนตอบ  21/16  งานนี้ไม่รู้ใครถูกหรือผิด รู้กันอีกที วันประกาศผลสอบเลยจ้า
 
ขอแชร์คำตอบ  Alonlan  
ย้ำว่าไม่ใช่เฉลยนะครับ เป็นแค่การแชร์คำตอบกัน
 
บทควาที่ 1  เรื่อง ผลกระทบของ Brexit จำนวน  20 คำตอบ
01 = 08F 09A
02 = 04A 05F
03 = 04A 05F
04 = 08A 05A 
05 = 08A
06 = 06D 08D
07 = 01A 02A 03A 10A
08 = 99H
09 = 05F 08F
10 = 08F 09F    

บางคนบอก ข้อ 10 ตอบ      ////   08F  09A  !!!
บทควาที่ 2  กับ ความก้าวหน้าของ ICT  จำนวน  17 คำตอบ
11 = 99 H
12 = D11 13A 20A
13 = 99H
14 = 12A 18F 19F 20A
15 = 18D 19D
16 = 99 H
17 = 99 H
18 = 99 H
19 = 99 H
20 = 16D 17D