เริ่มกันแล้วนะคะ มูลนิธิทิสโก้เปิดรับสมัครขอทุนเพื่อการศึกษาประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2560 เป็นทุนต่อเนื่องจนเรียนจบประมาณ 15,000 บาทต่อทุน สมัครได้ตั้งแต่ ป.5 ขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี

น้องๆ คนไหนสนใจ สามารถสมัครได้ทั้งทางเอกสาร หรือทางอินเตอร์เนต โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org ได้เลยค่ะ เมื่อกรอกเสร็จและส่งข้อมูลแล้ว ต้องแจ้งอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนด้วยนะคะ เพราะมีส่วนที่อาจารย์ต้องดำเนินการต่อค่ะ

สำหรับน้องๆ ระดับปริญญาตรี เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กองกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นต้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีหน่วยงานดูแลต่างกันค่ะ

หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อมูลนิธิได้ตลอดค่ะ
โทรศัพท์ - 02 6337501-7
ไลน์ - @tiscofoundation
หรือส่งข้อความมาทาง Inbox ในเพจนี้ได้เลยค่ะ

ระเบียบการ