รับตรง 4 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ใบสมัครและเอกสารโครงการสานฝันนักกีฬาสู่นักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 
เปิดรับสมัคร 15-30 พฤศจิกายน 2559


ใบสมัครและเอกสารโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560


ใบสมัครและเอกสารโครงการสืบสานภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2560 
เปิดรับสมัครถึง 13 มกราคม 2560


ใบสมัครและเอกสารโครงการพิเศษและโควต้าพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560  

เอกสารโครงการพิเศษ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560

เอกสารโควต้าพิเศษ เปิดรับสมัครา 16-30 ธันวาคม 2559