รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน2559 ถึง 15 มกราคม 2560