รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินฯ นานาชาติ (IDDP.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 (รับตรง)

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560

Attachments:

Download this file (application_iddp2017.pdf.pdf)ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินนานาชาติ (IDDP.)ปีการศึกษา 2560

Download this file (Ent_IDDP-60.pdf)เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาโครงการสองปริญญานานาชาติ (IDDP.) ปี60