แจ็คหม่า พูดให้แนวคิดที่เกาหลีใต้ ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 3 รอบถึงจะสอบติด !! เรียนจบก็หางานทำดีๆไม่ได้ !

พ่อผมไม่รวย ผมไม่ได้เรียนสูง ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 3 รอบ ตกทุกรอบ สุดท้ายก็สอบติด วิทยาลัยครู เป็นวิทยาลัยเกรด 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ แต่ผมคิดว่านั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่ผมเคยเรียน ดีกว่า Harvad หรือ Wharton เสียอีก 

ผมสมัคร Harvard ถึงสิบรอบ ได้รับการปฏิเสธทุกครั้ง เค้าไม่อยากเจอผม ผมคิดว่าแบบนี้แหละชีวิตปกติ !!