รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ม.แม่โจ้ 2560

ด้วยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยการทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาและคาดว่าน่าจะสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 -3 มีนาคม 2560