ฝันที่เป็นจริง.. เด็กหญิงถูกน้ำมันลวกหน้า ตลอด 16 ปี เธอตั้งใจเรียนเพื่อหวังจะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ

ซึ้ง นักเรียนหญิงถูกน้ำมันลวกหน้า ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ

 เรื่องราวที่สุดแสนจะตื้นตันใจ .........ภาพของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งก้มกราบพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักเรียนหญิงคนนี้มีชื่อว่า บุษบา เธอถูกน้ำมันในตะเกียงไฟลวกหน้าและลำตัว ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 16 ปีก่อน นำคำที่โดนเพื่อนล้อมาเป็นกำลังใจและผลักดันตัวเองให้ตั้งใจเรียนโดยไม่ย่อท้อ เพื่อวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาท

 
ซึ้ง นักเรียนหญิงถูกน้ำมันลวกหน้า ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ
 

          โดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ทรงฟังปาฐกถาพิเศษของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
          
          หลังจากทรงฟังบรรยายเสร็จแล้ว จะมีนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มานำเสนอผลงานให้ทรงทอดพระเนตร ซึ่งบูธนิทรรศการของโรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา เด็กหญิงบุษบา ได้ถวายรายงานจนจบ ต่อจากนั้นได้หันไปหยิบเอกสารฉบับหนึ่ง แล้วกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารใบส่งตัวคนไข้ พร้อมทั้งลงกราบพระบาท แล้วเล่าถวายว่า ตนเองคือเด็กผู้หญิงที่ถูกน้ำมันในตะเกียงไฟลวกหน้าและลำตัวตั้งแต่อายุ 6 เดือน
 

          เมื่อตอนอายุ 2 ขวบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปจังหวัดสงขลา แล้วแม่ของตนได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จขอพระราชทานความช่วยเหลือที่หน่วยแพทย์ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงรับเด็กหญิงคนนี้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อราว ๆ 16 ปีก่อน ทำให้ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น ถึงแม้จะมีแผลเป็นบนใบหน้า โดนเพื่อนล้อต่าง ๆ นานา แต่ตนก็ตั้งใจเรียนให้ได้ที่ 1 มาโดยตลอด อยากตอบแทนสังคมด้วยการเป็นคุณครู ตอนนี้สอบตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างที่แม่เคยสอนไว้ ... ซึ่งวันนี้ตนทำสำเร็จแล้ว

          พระองค์ท่านจึงทรงรับสั่งว่า...ขอให้ตั้งใจ ถ้าสอบได้จะพระราชทานทุนให้เรียนจนจบ 

          ความมีเมตตาของพระองค์ท่านทำให้เด็กหญิงไม่อาจกลั้นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไว้ได้ จึงก้มลงกราบพระบาทของพระองค์ท่านอีกหนึ่งรอบ ทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างน้ำตาไหลไปด้วย

Credit  เรารัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี