รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560