รับตรง โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำนวน 90 คน

เปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 59 ถึง 13 มกราคม 60