รับตรง โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560