รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา แม่ฟ้าหลวง 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560