รับตรง ทุน โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 60

ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร  9 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560