รับตรง ศาสนศึกษา ม.มหิดล 2560 รอบ 2

มหาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร 10 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560