รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

>>เปิดรับสมัคร !!! นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาตร์และบริหารธุรกิจ (เรียนที่ม.บูรพา ชลบุรี)

ขั้นตอนการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ >> คลิกที่นี่

ศึกษาระเบียบการรับสมัครได้ที่ >>  คลิกที่นี่ 

ส่งใบสมัคร ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งเเต่วันที่ 29 ธ.ค. 59 ถึง 6 ก.พ. 60

 

***รอบที่1 สมัครและส่งเอกสารถึง มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 ม.ค. 60
***รอบที่ 2 สมัครและส่งเอกสารถึง มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 6 ก.พ. 60